სპეციალური განცხადება #6 ორდენში გაწევრიანება

ორდენში განხორციელებული ცვილელებების შემდეგ დადგინდა ორდენში გაწევრიანების მსურველთათვის ახალი წესები. ორდენის კანდიდატი შესაძლებელია, გახდეს მხოლოდ ის ადამიანი, რომელსაც პირადი ნაცნობობა აკავშირების ორდენის რომელიმე წევრთან. ასევე, ორდენში გაწევრიანების თხოვნით შეუძლიათ მოგვმართონ იმ კანდიდატებმა, რომლებსაც… Continue reading