პენტაგრამა

მიუხედავად იმისა, რომ პენტაგრამას ილუმინატი არ აღიარებს საკუთარ სიმბოლოდ, მაინც არსებობს ჭორი, თითქოს ის ილუმინატების სიმბოლოა. ასეთ ჭორებს საფუძვლად უდევს სწორი ინფორმაციის დეფიციტი, რაც იწვევს სხვადასხვა სახის გაურკვევლობებს. სინამდვილეში პენტაგრამის ფესვები და არსი შორეულ… Continue reading