ილუმინატები და აშშ-ს კონსტიტუცია

                                     ჩვენ ჩვენი  სათანადო ანალიზის საფუძველზე გაგვაჩნია პირადი მოსაზრება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე… Continue reading