საიტის მიზანია, საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია “ქართველი ილუმინატები – საქართველოს დიადი, ეროვნული ორდენის” შესახებ.

საქართველოს დიადი, ეროვნული ორდენის Facebook-ის გვერდი

2015 წელს შეიქმნა საიტი –illuminati.ge – რომელიც ქართულ ენაზე საქართველოს ისტორიაში მინიმუმ უკანასკნელი 100 წლის განმავლობაში ილუმინატებზე ინფორმაციის ერთადერთი ავთენტური და ავტორიტეტული წყაროა. სხვა ყველა მასალას, რომელიც ვრცელდება ქართულ ენაზე, ქართველი ილუმინატები არ ვცნობთ, მიგვაჩნია სპეკულაციად, ვთვლით “ილუმინატების ორდენის“ დისკრედიტაციის მცდელობად, ან ამ საკითხში უცოდინართა მხრიდან ნებით თუ უნებლიედ გავრცელებულ დეზინფორმაციად და ა.შ.

ძმობით, ერთობით, სიყვარულით ვარსკვლავებისკენ ! ! !